Børn, humor og livsmod

Det bedste, børn kan få med sig, er LIVSMOD. Her er humor, en optimistisk tilgang og et rodfæstet selvværd dominerende elementer

 

- For forældre og fagpersoner omkring børn
Foredraget eller kursusdagen bygger på den omfattende forskning, der er om børns humorudvikling og humorens betydning for børn.
Den positive kontakt og grundstemning i hjemmet, sætter sig i cellerne som byggeklodser til et godt immunforsvar over for livets fortrædeligheder.
Når vi ler sammen, åbner vi os for hinanden, giver nysgerrigheden vinger og styrker relationen.

Humor, en optimistisk tilgang til livet og et rodfæstet selvværd er afgørende at få med sig i opvæksten for at give børn LIVSMOD.
Hvad synes børn er sjovt? Hvordan lærer børn humor? Børn med humor bliver sjældent mobbet. Hvem er sjovest – mor eller far? Pas på ironi og sarkasme.
Bøger og materialer om humor for børn præsenteres.